Отечество любезно и други стихотворения

Af: Иван Вазов

Læseprøve

Beskrivelse

Вазов изпитва особен сантимент към епохата на Българското Възраждане. Темата за националноосвободителните борби е широко застъпена в неговото творчество, а голяма част от произведенията му имат за цел да увековечат, припомнят, събудят усещането за принадлежност към родината, към народа и неговата кауза, към историята на героичното ни минало.

Съдържа стихотворенията:
- Отечество любезно
- Българският език
- Линее нашто поколение
- Елате ни вижте
- При рилския манастир
- Левски
- Паисий
- Кочо
- Опълченците на Шипка Не е случайност, че Гео Милев нарича Вазов Патриарх на българската литература. С всепризнатия си талант на поет и разказвач, Иван Вазов заслужено застава начело на цяла плеяда бележити българи, допринесли за утвърждаването, съхранението и развитието на нацията ни. Той завещава на поколенията мащабно по обем творчество, а произведенията му създават основата на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове.

Yderligere informationer