Песен за човека и други стихотворения

Af: Никола Вапцаров

Læseprøve

Beskrivelse

Аз паднах. Друг ще ме смени и...
толкоз.

Стиховете на Вапцаров носят мотивите на пролетарската поезия. Те са породени от тежкия живот, бунта, разрушаването на стария свят и нуждата от изграждане на нов, по-справедлив към обикновения човек.

В тази стихосбирка ще откриете:
- Вяра
- История
- Кино
- Песен за човека
- Писмо
- Завод
- Сън
- Прощално
- Борбата е безмилостно жестока Никола Вапцаров е поетът на морето и машините, роден под най-високия връх на Пирин в Банско през далечната 1909 година. Никола Вапцаров е човек, чиято душа успява да побере борбения характер на един антифашист, на младеж, повлиян от идеите на македонизма и лириката на поета, възпяващ морето и машините. Вапцаров до последно остава идеалист, вярващ в утопичната мечта за по-добър живот на цялото човечество.

Yderligere informationer