Под игото: Матурата по БЕЛ

Af: Иван Вазов

Læseprøve

Beskrivelse

*Конспект за матурата по БЕЛ*

Лудите, лудите - те да са живи!

Иван Вазов пише романа по време на изгнанието си в Одеса. Той проследява съдбоносен исторически момент от историята на българския народ – Априлското въстание. В това барутно време се раждат герои, чиито имена ще останат гравирани със златни букви в историята на България. Не е случайност, че Гео Милев нарича Вазов Патриарх на българската литература. С всепризнатия си талант на поет и разказвач, Иван Вазов заслужено застава начело на цяла плеяда бележити българи, допринесли за утвърждаването, съхранението и развитието на нацията ни. Той завещава на поколенията мащабно по обем творчество, а произведенията му създават основата на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове.

Yderligere informationer