Hans moders Gud

Af: Elisabeth Beskow, Troels Møller (læst af), Gerda Mundt (oversætter)

Lytteprøve

Beskrivelse

Fallsta Værk i Torpa er i generationer gået i arv i familien Gripenstam, men en række dårlige investeringer på foranledning af gode råd fra hr. Gripenstams ven, Anton Gissler, der mest af alt forsøger at hytte sit eget skind, sender til sidst familien ud i fattigdom, mens Gissler selv overtager ejendommen. Da han vil hjælpe enkefru Gripenstam og hendes børn økonomisk, opstår der splid mellem fruen og hendes søn Vilhelm – for bør en mand som Gissler tilgives eller fordømmes for sine slette handlinger? Elisabeth Maria Beskow (1870-1928) var en svensk forfatter, der skrev og udgav omkring 50 bøger under pseudonymet Runa. Et af grundtemaerne i hendes forfatterskab er lige rettigheder for mænd og kvinder.

Yderligere informationer