Med fem fingre på hver hånd

Af: Keld Zeruneith

Læseprøve

Beskrivelse

"Poemetri

Digtet er i digtet nært
et digtet sprog som er
nærmest sprogdigtet det
nærmeste det kan komme
sproget og til digtet
ikke er digtet længere
digt ikke længere digtet
som sprognært er intet."

Keld Zeruneiths digtsamling "Med fem fingre på hver hånd" er opdelt i fire afsnit, "nu", "før", "efter" og "siden". Digtene forholder sig til tid som begrebet, livet, kærlighed, naturen og menneskets indre liv. Keld Zeruneith (f. 1941) er en dansk litteraturforsker og digter, der har udgivet flere digtsamlinger og biografier om danske digtere som Johannes Ewald, Sophus Claussen og Emil Aarestrup. Han har blandt andet modtaget Georg Brandes-Prisen, Holberg-medaljen, Søren Gyldendal-prisen samt Statens Kunstfonds hædersydelse for sit store arbejde med dansk litteratur.

Yderligere informationer