Mystikere i Europa og Indien 3

Af: Vilhelm Grønbech

Læseprøve

Beskrivelse

Mystikerne har igennem årtusinder fascineret og skræmt folk omkring sig, om end man troede på deres påståede evner eller ej. Vilhelm Grønbechs omfattende værk "Mystikere i Europa og Indien" består af fire bind, der hver især giver en række karakteristiske illustrationer på mystik i alle dens former og afskygninger. Ved at se på mystikerne fra et kulturelt såvel som et videnskabeligt synspunkt, bringer Vilhelm Grønbech os tættere på en forståelse af mystikken i Europa og Indien, og hvilke fællestræk den har på tværs af de to kontinenter.

Tredje bind i "Mystikere i Europa og Indien" fokuserer på mystikken i kristendommen med særlig vægt på kvindens rolle. Vigtige temaer som kærlighed, kvinden som helgen samt klosterreformationen bliver forklaret, ligesom dilemmaet om livets ret mod videnskaben i den mystiske teologi tages op til debat. Vilhelm Grønbech (1873-1948) var en dansk litteraturforsker. Han var uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og latin og blev i 1902 dr.phil. på en afhandling om tyrkisk lydhistorie. Han udgav en lang række bøger om litteraturhistorie og kultur i oldtiden. Vilhelm Grønbech har blandt andet skrevet om det gamle Grækenland, mysticismen i Indien og Europa og Johann Wolfgang von Goethe.

Yderligere informationer