Närstridsinstruktörens höst

Af: Lars Thoris

Læseprøve

Beskrivelse

Karl Stallch är trött på det militära. Han är trött på våld, död och makthierarkier. Efter ett långt liv som officerare och närstridsinstruktör börjar något som liknar ett samvetskval att hinna ifatt honom. Han beslutar sig för att dra sig tillbaka nu på livets höst. Han hittar ett jobb som ingenjör och för en stilla tillvaro för sig själv. Men det dröjer inte länge innan det förflutna hinner ikapp honom och han tvingas konfrontera de demoner som lurpassat på honom i stora delar av hans liv ...

Detta är en tät psykologisk thriller om individens roll inom det militära och om hur det förflutna inte går att lämna i första taget. Lars Thoris är en svensk författare. Flera av hans romaner utspelar sig inom det militära och med tydliga thriller-teman.t

Yderligere informationer